Mikael Borgman

Jurist, företagare, pensionär

Kommunalvalet 2021

Förhandsröstning 26.5. - 8.6.2021

VALDAG 13.6.2021

Rösta på mig! Jag vill, kan och gör

JAG VILL arbeta för att Raseborg som helhet utnyttjar hela sin potential som ett bra ställe för fast boende, för fritidsboende, för närings-verksamhet och fritidssysselsättning, för unga och för äldre. Alla delar av staden och alla grupper av invånare är lika viktiga. Om någon del inte mår bra, så mår helheten inte bra.

JAG KAN se de ekonomiska realiteterna och konsekvenserna av de beslut vi fattar. Med min bakgrund som jurist och företagare är ekonomi en naturlig utgångspunkt i beslutfattandet. Min er­farenhet av förenings-verksamhet och arbete inom den tredje sektorn har lärt mig att samarbeta med olika slag av mänskor. Jag vet hur man kan få mänskor att samarbeta och dra åt samma håll då man har ett gemensamt mål.

JAG GÖR allt som står i min makt för att de goda beslut som fattas skall omsättas till gär­ningar, vilka leder till goda resultat. Som pensionär har jag tid att omvandla ord till handling. Målet, ett framgångsrikt, ekologiskt hållbart, naturskönt och attraktivt Raseborg, bör vara ledstjärnan i allt vi i egenskap av beslutsfattare gör.

Läs också de övriga sidorna (länkarna uppe till höger)!

Lue myös suomenkieliset tekstit (linkit oikealla ylhäällä).