Mikael Borgman                   

Jurist, företagare, pensionär

Ett stort tack till alla som röstat på mig i kommunalvalet och på så sätt gett mig en fullmakt att jobba vidare för raseborgarnas och Raseborgs bästa. Den kommande fullmäktigeperioden kommer att bli jobbig, till stor del på grund av de ekonomiska utmaningar vi står inför. Också den förestående vårdreformen innebär en hel del utmaningar för kommunen och dess beslutsfattare. Jag hoppas att vi inom SFP och inom hela stadsfullmäktige kan samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Den här sidan var ursprungligen tänkt som en del av min valkampanj, men nu har jag beslutat hålla sidan aktiv även i framtiden. Speciellt under fliken "Aktuellt" kommer jag att kommentera vad som händer både framför och bakom kulisserna. Följ med så hålls du a jour med vad som är på gång.

Läs också de övriga sidorna (länkarna uppe till höger)!

Lue myös suomenkieliset tekstit (linkit oikealla ylhäällä).