Mikael Borgman                   

Jurist, företagare, pensionär

Ett stort tack till alla som röstat på mig i kommunalvalet och på så sätt gett mig en fullmakt att jobba vidare för raseborgarnas och Raseborgs bästa. Den kommande fullmäktigeperioden kommer att bli jobbig, till stor del på grund av de ekonomiska utmaningar vi står inför. Också den förestående vårdreformen innebär en hel del utmaningar för kommunen och dess beslutsfattare. Jag hoppas att vi inom SFP och inom hela stadsfullmäktige kan samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.

De politiska platserna är nu i stort sett utdelade. Som vanligt fick jag inte mycket av vad jag ville ha, men det betyder inte att det skulle bli en brist på utmaningar eller att uppdragen skulle vara oviktiga. Uppdraget som ordförande för miljö- och byggnadsnämnden är både utmanande och krävande. Nämnden avgör till en stor del myndighetsärenden där det inte finns mycket rum att tycka. Å andra sidan kräver besluten noggrannhet och omsorg så att lagens alla stadganden följs. Beträffande alla utlåtanden som skall ges, bl.a. i planeringsfrågor, så finns det möjlighet att i ett rätt tidigt skede av planeringen komma med synpunkter som kan påverka planeringen.

Under de kommande 2 åren kommer jag också att fungera som ordförande för Utvecklingsbolaget Novago Ab:s styrelse. Uppdraget är bekant från tidigare, men för tillfället ger ägarkommunernas ansträngda ekonomi ytterligare utmaningar. Vad jag hört är flera styrelsemedlemmar gamla bekanta, vilket kommer att underlätta arbetet.

Förutom en del andra uppdrag, vilkas arbete ännu inte kommit ordentligt igång, så fortsätter jag att i liten skala fortfarande jobba som jurist, i huvudsak med gamla bekanta kunder, vars ärenden jag skött i åratal. Verksamheten avtar hela tiden i takt med att jag börjar uppskatta fritiden allt mer.

Under fliken "Aktuellt" kommer jag i fortsättningen att kommentera vad som händer både framför och bakom kulisserna. Följ med så hålls du a jour med vad som är på gång.

Läs också de övriga sidorna (länkarna uppe till höger)!

Lue myös suomenkieliset tekstit (linkit oikealla ylhäällä).